TJÄNSTER

Utredning

En psykologisk utredning ska ha ett helhetsperspektiv på individens situation och den…

Handledning

Handledning är en aktivitet som riktar sig till individer eller grupper. Handledning…

Konsultation

Konsultation handlar om att få råd och stöd när man upplever ett…

Psykoterapi

Samtalsstöd och Psykologisk behandling/Psykoterapi. Arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och…