Konsultation

Konsultation handlar om att få råd och stöd när man upplever ett dilemma, ett problem eller då man har en frågeställning som man vill ventilera med en kunnig och kompetent yrkesperson för att komma vidare i arbetet med att lösa problemet. Ibland kan en konsultation leda till en överenskommelse att vi träffas fler gånger, men det kan ibland också räcka med ett enda samtal.