Handledning

Handledning är en aktivitet som riktar sig till individer eller grupper. Handledning fokuserar på individens eller gruppens utveckling, den professionella kompetensen och/eller verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet, och syftar till utveckling av kunskaper, färdigheter och/eller reflektion kring yrkesanknuten teori och praktik.

Handledning är ett forum för dialog i strukturerad form om tankar, känslor, synpunkter och upplevelser i arbetet. Det är ett utmärkt hjälpmedel dels för att bättre förstå hur man agerar och reagerar i samspelet med arbetskamrater och klienter/brukare/elever dels för att minska negativ stress och utmattning.

Första träffen presenterar jag mig själv och hur jag arbetar som handledare. Då formuleras även en skriftlig överenskommelse om syfte, målsättning, innehåll, ramar och etik i syfte att skapa en struktur för handledningen.