Psykoterapi

Samtalsstöd och Psykologisk behandling/Psykoterapi. Arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och jag kan erbjuda både KBT- kognitiv beteendeterapi och Psykodynamiskt inriktad terapi.

Varför man väljer att gå i psykoterapi eller psykologisk behandling kopplas kanske oftast till att man av någon anledning inte mår bra. Men man kan också välja att söka psykoterapi av andra anledningar såsom exempelvis en önskan om ökad självkännedom, självinsikt och självacceptans kring vem man egentligen är, för att få stöd i sitt föräldraskap, förändra eller utveckla en egenskap, prata om existentiella frågor eller samtala om sina relationer med alla dess aspekter.

Bokar du tid hos mig så inleds kontakten med ett bedömningssamtal. Utifrån detta görs sedan en gemensam planering för den fortsatta kontakten. Vid behov kan rekommendation om kontakt med primärvård eller psykiatri förekomma.

OBS! Jag tar just nu inte emot några nya klienter.